Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie minimumeisen
Type oplossing  Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bron
Productiesnelheid gelijk
Invoertermijn direct

Omschrijving
Het PMO bestaat meestal uit een vragenlijst en een fysiek onderzoek.

Het eerste gedeelte van het PMO bestaat uit een (online) vragenlijst. Hoe ervaart de werknemer zelf zijn fysieke en mentale gezondheid? We vragen naar de werkplek en werkomstandigheden, waarbij u kunt kiezen uit kantoor- of productieomgeving. Het werkvermogen wordt gemeten, bijvoorbeeld met de Workability Index (WAI) (http://www.workabilityindex.nl/ ). Direct na afronden ontvangt de deelnemer een individueel rapport met de bevindingen. De werkgever krijgt inzicht in de resultaten op groepsniveau (bijvoorbeeld op afdelingsniveau, of voor het gehele bedrijf)

Het tweede gedeelte van het PMO is een individueel fysiek onderzoek van circa 30 minuten. Hierin komen bijvoorbeeld aan bod:

  • Meten van bloeddruk, gewicht, lengte en tailleomvang
  • Vingerprik om cholesterol en suiker in het bloed te meten
  • Keuze uit beeldschermonderzoek en of oogonderzoek (voor kantoorpersoneel) of onderzoek van het gehoor of de longen (voor uitvoerend personeel)

De precieze inhoud van het PMO is afhankelijk van het soort werk en het soort risico’s waaraan medewerkers blootgesteld staan. Het is belangrijk (en nuttig) om bij de bepaling van de inhoud van het PMO inbreng van de personeelsvertegenwoordiging te vragen.

Resultaat PMO

De resultaten van het PMO worden vertrouwelijk behandeld door de arbodienst. De individuele gegevens van het PMO zijn alleen toegankelijk voor de werknemer. Bij deelname van meer dan 20 medewerkers kan een groepsrapportage voor de werkgever worden gemaakt. Hiermee kunnen dreigend ziekteverzuim en toekomstige gezondheidsproblemen aan het licht worden gebracht.

Wanneer een PMO uit laten voeren?

  • Als er een relatie is tussen de klachten van de medewerker en de werkzaamheden die uitgevoerd worden.
  • Als de medewerker er zelf om vraagt. De werkgever dient deze mogelijkheid te aan te bieden.
  • De werkgever is verplicht om periodiek een PMO aan medewerkers aan te bieden (Arbowet artikel 18). Hoe vaak een PMO dient te worden uitgevoerd is afhankelijk van de risico’s van het werk, of de CAO die van toepassing is op de organisatie.
  • Het is nuttig voor zowel de werkgever als de werknemer. Het kan worden gezien als een laatste periodieke signaleringsfunctie om mogelijke gezondheidsklachten die in de toekomst kunnen ontstaan, te voorkomen. Het PMO is zowel bedoeld voor de werkgever die in de toekomst geen toename wil in het ziekteverzuim van zijn werknemers en voor de werknemers die gezond willen blijven.
  • Er is niet vastgelegd hoe vaak dit moet gebeuren. Eens in de vier jaar is gebruikelijk.

 

Fabrikant / leverancier

Een PMO moet uitgevoerd worden door een gecertificeerde arbodienst.