Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Tool
Type oplossing organisatie
Mate van Bronaanpak bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Werken met een betere belasting – belastbaarheid.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Nederland (en andere Europese landen) hebben te maken met vergrijzing en ontgroening. Dit betekent onder meer dat ook het personeelsbestand in bedrijven en instellingen in samenstelling zal veranderen: er zullen meer oudere en minder jongere werknemers werken. Vanuit verschillende kanten wordt aangedrongen op aanpassing van personeelsbeleid en facilitaire voorzieningen, om mensen en organisaties ook in de toekomst – met vergrijzing – goed te laten functioneren. Dat is hard nodig, niets doen kost organisaties veel geld.

 

De STECR Kenniskring Leeftijdsbewust Beleid heeft hiertoe een aanpak levensfasebeleid ontwikkeld. Dit bestaat uit:

  1. een procesbeschrijving aanpak levensfasebeleid;
  2. een instrument profielbepaling (in welke fase bevindt zich een bedrijf?);
  3. een instrument quick scan (hulpmiddel om in kaart te brengen: is er een probleem, zo ja, hoe groot is het?);
  4. een instrument PMO-levensfase, bestaande uit een vragenlijst annex biometrisch onderzoek;
  5. een hulpmiddel voor een adviesgesprek, tevens een hulpmiddel voor het opstellen van een rapportage;
  6. een overzicht “ordening interventies bij stagnatie”.

 

Bij de ontwikkeling van het instrument is aansluiting gezocht bij het begrip werkvermogen Werkvermogen (workability) omvat de volgende dimensies: ·

  • individuele gezondheid en functionele capaciteiten; ·
  • professionele competentie; ·
  • motivatie/waarden en normen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Bespreek dit met uw HR management.

 

Implementatie

Download en pas toe: Werkwijzeraanpak levensfasebeleid STECR. https://www.stecr.nl/uploaded_files/stecr-werkwijzer-levensfasebeleid-2006.pdf