Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Tool
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Betere afstemming mens en werk.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
Het werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk gezond kan blijven werken.

Via de WAI-vragenlijst maakt de individuele werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Dit is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst.

De WAI bevat een aantal vragen die de lichamelijke en geestelijke eisen van het werk,

de gezondheidstoestand, psychische vitaliteit en het prestatievermogen in kaart brengen. Het resultaat is een score. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen.

De WAI is ontwikkeld in Finland, waar vergrijzing al twintig jaar een actueel thema is. Experts hebben er met steun van de overheid onderzoek en experimenten uitgevoerd, om mensen langer in goede gezondheid en met plezier te laten werken. De WAI is daaruit voortgekomen. De WAI bestaat uit 30 vragen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Neem contact op met een licentiehouder van de WAI. Dit instrument wort gesubsidieerd door het ministerie SZW.

 

Implementatie

Hoe te verkrijgen? De licentierechten van de Nederlandse WAI liggen bij Blik op Werk. De stichting is bevoegd om de WAI-vragenlijst ter beschikking te stellen aan organisaties en instellingen die met de WAI aan de slag willen. Deze organisaties en instellingen dienen dan eerst een overeenkomst af te sluiten met Blik op Werk voor het gebruik van de WAI (sublicentie).

 

Meer weten?