Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Tool
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Kan motiverend werken.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

 

Met een medewerker tevredenheid onderzoek geeft u op een positieve manier aandacht aan uw mensen en kunt u nauwkeurig meten hoe uw organisatie presteert.

Uit een medewerkerstevredenheid onderzoek komen de meningen, verwachtingen en oordelen van het personeel over een scala van factoren naar voren. In de meeste medewerker tevredenheid onderzoeken komen het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk en waardering (beloning) voor de medewerkers, het management en de organisatie aan bod.

 

Tips

Probeer een MTO te koppelen aan andere beleidsintenties van de directie, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktproblematiek of kwaliteitszorg.
  • Ga na of een MTO voortvloeit uit bestaande regelgeving, zoals CAO.
  • Bevorder een breed draagvlak voor een MTO: niet alleen bij directie en OR, maar ook bij (direct) leidinggevenden, betrokken stafleden en medewerkers zelf.
  • Het is voor een OR in elk geval waardevol om een MTO te houden, desnoods alleen. Met behulp daarvan is de raad beter in staat om zijn achterban te vertegenwoordigen. Het kan een mooie start zijn van een zittingsperiode.
  • Het is belangrijk dat de verwerking van het onderzoek anoniem gebeurt.

 

Op basis van de resultaten uit het onderzoek kunnen gericht maatregelen worden genomen om de tevredenheid te vergroten.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Dit vraagt een systematische aanpak waarbij meestal de vragenlijsten anoniem online ingevuld worden

 

Implementatie

Fabrikant / leverancier