Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Tool
Type oplossing Gedrag
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn Direct

Korte beschrijving oplossing

Een functioneringsgesprek wordt gevoerd tussen de medewerker en de leidinggevende volgens een bepaalde leidraad..

Ergonomie effecten

Verhogen motivatie medewerkers.

Verbeteren gedrag op de werkvloer.

Afstemmen verwachtingen

Verbeteren van communicatie tussen leidinggevende en medewerker.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Door periodiek overleg op individueel niveau met medewerkers over arbeidsomstandigheden, wordt inzicht verkregen in de knelpunten die werknemers hierin ervaren. Op basis van deze informatie kan het beleid worden aangepast.

Het doel is het bespreken van het functioneren van de medewerker en eventuele belemmeringen op te sporen én op te lossen. Daarnaast is het belangrijk dat de wensen t.a.v. de loopbaan van de medewerker besproken worden. Ook kunnen de arbeidsomstandigheden besproken worden. Het functioneringsgesprek kan gezien worden als een doelstellingsgesprek. Gezamenlijk worden doelen opgesteld waardoor de medewerker zich blijft ontwikkelen.

Naast een individueel gesprek, bestaan er ook doelstellingsgesprekken op afdelingsniveau. Deze wordt gezamenlijk met alle medewerkers en de leidinggevenden van de afdeling gevoerd. Op deze manier ontstaat er commitment.

Functioneringsgesprekken moeten periodiek gehouden worden, liefst jaarlijks.

Let op: een functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek. Dit dient apart gepland te worden.

 

De volgende gespreksstructuur kan een leidraad zijn bij het voeren van een functioneringsgesprek.

  1. Informele opening: waarin medewerker op zijn gemak wordt gesteld en het doel en procedure van het gesprek wordt toegelicht.
  2. Aftrap door medewerker: toelichting van gesprekspunten door medewerker. Leidinggevende luistert, vraagt door en probeert hierdoor de medewerker zelf met ideeën voor problemen te laten komen. Sluit elk onderwerp af met duidelijke afspraken. Tip voor leidinggevende: vraag wat u kunt doen zodat uw werknemer zijn/haar werk beter kan doen.
  3. Gesprekspunten leidinggevende: Leidinggevende formuleert zijn punten (zowel positief als kritische punten) duidelijk en direct. Vervolgens is er voor de medewerker gelegenheid om te reageren. Sluit weer af met duidelijke afspraken.
  4. Afronding: de leidinggevende controleert of alle onderwerpen zijn besproken en of de afspraken voor beide partijen duidelijk zijn.
  5. Verslag afronden en laten tekenen door beide partijen.

De KvK heeft tips voor opzet en uitvoering:

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/functioneringsgesprek-met-effect-5-tips/?gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEgGBk24ZzMN91mmsbS-M6pLRm8KIiKDEFijV3IQwvnA6Zcwpm3zLJ4aAhNHEALw_wcB

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Gebruik de leidraad.

Afspraken uit het functioneringsgesprek dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Voor het afnemen van een functioneringsgesprek dient gebruik te worden gemaakt van een standaard format met gesprekspunten.

Een functioneringsgesprek is open en gelijkwaardig.

Leidinggevende is verantwoordelijk voor goed verloop van het gesprek.

 

Zorg voor verslaglegging

Functioneringsgesprekken dienen periodiek te worden afgenomen en te worden ingebed in het loopbaan- en beoordelingsbeleid van de organisatie.

Leidinggevenden dienen te worden getraind in het afnemen van functioneringsgesprekken

Techniek

Geen specifieke eisen

Omgeving

Afgesloten ruimte voor gesprek. Een rustige omgeving, waarin men niet gestoord wordt is een voorwaarde.

 

Implementatie

Jaarlijks.