Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Tool
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten 

Langer gezond door kunnen werken. Tijdig signaleren knelpunten.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Dat de gemiddelde leeftijd stijgt, is ook op de werkvloer te merken. Anticiperen op de effecten van vergrijzing is noodzakelijk. Om de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken, zullen er voldoende mensen in voldoende mate moeten blijven werken.

Maar hoe kun je als OR dit onderwerp bespreekbaar en inzichtelijk maken? SENIOR POWER heeft een overzicht van vragen gemaakt. Het beantwoorden van deze vragen geeft u zicht op mogelijke agendapunten voor uw overleg met management of bestuur.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Bespreek dit met de OR.

Neem dit mee in de functioneringsgesprekken.

 

Implementatie

Download: OR Gespreksagenda Leeftijd van SENIOR POWER / Werken met ervaring https://www.vbn.nl/site/wp-content/uploads/bijlage-or-gespreksagenda-leeftijd.pdf