Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie minimumeisen
Type oplossing Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 0-1 jaar

 

Ergonomie effecten

Door periodiek overleg op individueel niveau met medewerkers over onder andere de fysieke belasting, wordt inzicht verkregen in de knelpunten die werknemers hierin ervaren. Op basis van deze informatie kan het beleid worden aangepast.
Functioneringsgesprekken kunnen ook worden aangewend voor het inventariseren van knelpunten op andere Arbo thema’s zoals werkdruk en veilig. Verbeteren van communicatie tussen leidinggevende en medewerker.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing.

Uitgangspunt van functioneringsgesprek is open communicatie met input van beide gesprekspartners

Tijdens het gesprek komen alle onderwerpen aan bod die direct of indirect invloed hebben op het persoonlijk functioneren van de werknemer.

Randvoorwaarden

Organisatie       Functioneringsgesprekken dienen periodiek -bij voorkeur jaarlijks- te worden afgenomen en te
worden ingebed in het loopbaan- en beoordelingsbeleid van de organisatie.
Afspraken uit het functioneringsgesprek dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Voor het afnemen van een functioneringsgesprek dient gebruik te
worden gemaakt van een standaard format met gesprekspunten

Techniek          Leidinggevenden dienen te worden getraind in het afnemen van
functioneringsgesprekken

Omgeving         Aanwezigheid van gespreksruimte

Implementatie

De FNV geeft nuttige informatie hoe hier mee om te gaan https://www.fnv.nl/werk-inkomen/salaris-loon/functionerings-en-beoordelingsgesprek