Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Voorbeeldproject
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Sneller
Invoertermijn 0-1 jaar

Ergonomie effecten

Blijvend goed inzetten en aansturen medewerkers, belasting beter verdelen over medewerkers.

Specifiek:

– Doorbreken statische of ongunstige werkhoudingen

– Verminderen eenzijdige belasting

– Meer afwisseling

– ‘Herstel’ kansen bevorderen

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Een eerstelijns manager is verantwoordelijk voor een deel van het productieproces. Waar in de groep werknemers aan de band/op de afdeling vaak sprake is van wisseling (flex krachten, parttimers) of van een taalbarrière (anderstalige werknemers) is de eerste lijnsmanager een constante factor.

Door de eerste lijnsmanager te trainen in kennis, inzichten en oplossingen m.b.t. fysieke belasting kunnen knelpunten snel geconstateerd worden en kunnen oplossingen beter en eerder geïmplementeerd worden. Middelen zijn: coaching door deskundige, training on the job,

toolboxmeetings, als branche maken van een centrale training met terugkom activiteiten.

Mogelijke onderdelen van de aanpak:

Zorgen voor meer roulatie. Er zijn hierbij drie niveaus van roulatie te onderscheiden:

– Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere

werkplek (b.v. linker / rechter zijde van de werkplek).

– Rouleren met andere uitvoerende taken zoals het afwisselen van kurk opbouwen met maken van folieschoenen (voorbeeld).

– Rouleren met taken van een andere orde.

Zorgen voor meer taakafwisseling:

Het werk zo organiseren dat afwisseling ontstaat tussen fysiek zwaardere taken en lichtere taken.

Het verdient aanbeveling om meerdere malen per dag te rouleren af te wisselen i.p.v. afwisseling gespreid over meerdere dagen of 1x per week.

Het valt te overwegen om op branche niveau een brochure te ontwikkelen met daarin opgenomen succes- en faalfactoren voor het invoeren van taakroulatie.

Zorgen dat medewerkers gebruik maken van de juiste hulpmiddelenJuist instrueren nieuwe medewerkers.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

– Met name geschikt voor de allround bedrijven.

– Vooral rouleren tussen verschillende taken i.v.m. geringe aantal werknemers.

– Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn.

– Opleiding en scholing is wellicht vereist.

– Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.

– Vrijwillig of opgelegd rouleren versus acceptatie bij medewerkers.

 

Implementatie

Aanschafkosten                        De kosten zijn afhankelijk van onder andere het aantal medewerkers dat instructie krijgt en de manier waarop.

De zuivelacademie biedt een aantal opties. Vooral aanbevolen wordt de EVC opleiding. Hier kunnen relatief laag geschoolde ervaren medewerkers in de praktijk een MBO certificaat halen en zo doorgroeien in hun loopbaan:  https://www.zuivelacademie.nl/productinfo/