Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Tool
Type oplossing Organisatie
Mate van Bronaanpak Bronaanpak
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Ergonomie effecten

Langer gezond inzetbaar houden van medewerkers, zeker als er veel 50+ medewerkers zijn.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Duurzame Inzetbaarheid is het optimaal inzetbaar houden van medewerkers. Met andere woorden: wat moeten we doen zodat medewerkers goed en met plezier kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Het kan gaan om de inzetbaarheid voor het huidige werk, maar ook om bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is gebaseerd op vier pijlers: organisatiecultuur, arbeidssituatie, loopbaan en vitaliteit.

Ontwikkeling van een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om investeringen in alle vier pijlers. Meestal gaat het bij duurzaam inzetbaarheidsbeleid niet om nieuw beleid, maar bouwt het voort op elementen die al aanwezig zijn in de organisatie. Een kritische blik op de huidige stand van de vier beleidspijlers vormt dan ook de basis om te komen tot een effectief en integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor uw kaasbedrijf.

Kijkt u naar onderstaand model: op welk van de 4 pijlers doet u al veel en waar doet u minder. Dit geeft u richting waar u op in kunt zetten ten om tot een beter duurzame inzetbaarheid te komen. In het onderdeel Duurzame Inzetbaarheid, maar ook in de andere onderdelen van de Arbocatalogus vindt u aanknopingspunten om uw beleid te verbeteren. De Arbocatalogus biedt echter niet voor alle onderdelen van Duurzame Inzetbaarheid een oplossing. Soms zult u informatie elders moeten halen.

 

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Het beste werkt het om een workshop te organiseren met alle stakeholders (management, OR, HR, werkvloer). Dit document geeft geode achtergrondinformatie: https://www.blikopwerk.nl/doc/media/Werkvermogen-en-de-Work-Ability-Index.pdf

 

Implementatie

Kijkt u voor voorbeelden en goede ervaringen eens bij de volgende collega bedrijven: