Werken & Kaas Werken & Kaas

Type oplossing

Organisatorisch
Mate van Bronaanpak Knelpunt verminderen
Productiesnelheid n.v.t.
Invoertermijn Direct

 

Beschrijving oplossing

Oplossing voor:

De aandacht voor en bewustwording van risico’s van lawaai op de werkplek en gehoorschade op lange termijn.

(Ergonomie) effecten:

Door periodiek overleg op individueel niveau met medewerkers over onder andere veilig werkgedrag, wordt inzicht verkregen in de knelpunten die werknemers hierin ervaren. Omgekeerd kunnen teamleids ook feedback geven aan medewerkers ten aanzien van veilig werkgedrag en het dragen van gehoorbescherming.

Verbeteren van communicatie tussen leidinggevende en medewerker

Specificaties oplossing:

Uitgangspunt van functioneringsgesprek is open communicatie met input van beide gesprekspartners.

Tijdens het gesprek komen alle onderwerpen aan bod die direct of indirect invloed hebben op het persoonlijk functioneren van de werknemer.

Randvoorwaarden:

Organisatie –

  • Functioneringsgesprekken dienen periodiek te worden afgenomen en te worden ingebed in het loopbaan- en beoordelingsbeleid van de organisatie
  • Afspraken uit het functioneringsgesprek dienen schriftelijk te worden vastgelegd
  • Voor het afnemen van een functioneringsgesprek dient gebruik te worden gemaakt van een standaard format met gesprekspunten

Techniek –

  • Leidinggevenden dienen te worden getraind in het afnemen van functioneringsgesprekken
  • Schriftelijke vastleggen en door beide partijen ondertekenen.

Omgeving –

Ruimte beschikbaar stellen waar periodiek de functioneringsgesprekken gehouden kunnen worden.

Implementatie: