Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Organisatorische
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Omhoog
Invoertermijn 0-2 jaar

Ergonomie effecten

Fysieke overbelasting in brede zin voorkomen. Een loopbaan waar belasting en belastbaarheid op elkaar afgestemd zijn.

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing:

 

We lopen de 3 pijlers door:

 

Organisatiecultuur

Bij ons heet de afdeling personeelszaken: personeelszorg, dat geeft aan hoe wij er in staan.

Ploegendiensten en zeker nachtdiensten staan bij ons voor langere tijd vast, iedereen weet dan waar hij/zij aan toe is. Voorop staat dat iedereen kan werken, maar sociaal ook mee kan draaien, daar gaan we flexibel mee om.

In ons kaderoverleg, directieteam en management team overleg wordt ook rekening gehouden met de persoonlijk omstandigheden van medewerkers.

Goed informeren is erg belangrijk, we doen dat consequent en vaak via ons personeelsblad.

 

Loopbaan

Wij werken met een lijst genaamd ‘wat kan beter’, deze wordt elke 2 jaar opnieuw opgesteld. Er zijn 4 gradaties in actie, namelijk: 1. Direct verbeteren, 2. Plannen, 3. Bij een investering meenemen (bv aanpassingen aan het gebouw of aan machines) 4. Niet te veranderen, van de lijst afvoeren.

Wij werken zo weinig mogelijk met uitzendkrachten, wel met jaarcontracten, dat geeft stabiliteit.

Wij willen dat al onze vaste medewerkers minimaal MBO niveau hebben.

Wij werken veel met het agrarisch opleidingscentrum (aoc). Belangrijke onderdelen van de levensmiddelentechnologie zijn:

Levensmiddelenchemie (geur, smaak, kleur, samenstelling).

         Levensmiddelennatuurkunde (structuur, dikte, schuimen).

         Levensmiddelenmicrobiologie.

         Industriële productbereiding.

         Productontwikkeling en productontwerpen.

         Procesontwikkeling en procesontwerpen.

*Dit biedt een goede basis voor kwalitatief goede medewerkers.

         Functioneringsgesprekken staan sterk in het teken van ambities, wat mensen willen bereiken.

         Terug zetten in loon, doen we niet, wel plaatsing in andere functies.

         Oudere medewerkers worden vaak ingezet als begeleider voor jongere medewerkers en soms werken ze wat meer in de luwte.

 

Arbeidssituatie & Vitaliteit

Medewerkers met klachten door veel staan kunnen naar een podoloog.

De plaatselijke huisarts voert Health Checks uit, vooral bij 50+ medewerkers.

Via ons kan men een fitness abonnement krijgen.

We hebben een fietsproject.

Via ons kan men een BMI test laten doen.

Meer weten over Rouveen kaasspecialiteiten? www.rouveen-kaasspecialiteiten.nl

Randvoorwaarden

Organisatie

Dat kan alleen werken door af te stemmen met alle stakeholders. Het begint met het samen ontwikkelen van een visie op duurzaam werken.

Techniek

Aanschaf van middelen kan een uitkomst zijn

Omgeving

In dit specifiek geval werkt de aanpak ook goed omdat Rouveen en omgeving een hechte gemeenschap is, ons kent ons en ons helpt ons, ook buiten het werk

 

Implementatie

 

Dit is op maat ontwikkeld. Om een begin te maken kan gestart worden met het huis van Workability (zie figuur), Hierin zitten ongeveer dezelfde elementen en pijlers.

Zie: https://www.blikopwerk.nl/doc/media/Werk vermogen-en-de-Work-Ability-Index.pdf