Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Duurzame inzetbaarheid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing Organisatorische
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Omhoog
Invoertermijn 0-2 jaar

Ergonomie effecten

Fysieke overbelasting in brede zin voorkomen. Een loopbaan waar belasting en belastbaarheid op elkaar afgestemd zijn.

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing:

 

Organisatiecultuur:

  • Wij willen werken in de kaas weer aantrekkelijk maken, dit doen we ook door als bedrijf in de maatschappij te profileren. Wij zien ook dat onze mensen dat uitdragen. Kernwoorden zijn innovatief, gemeenschapszin, veel activiteiten (bv sport) en zorg dat je zichtbaar bent. Vorig jaar zijn we gekozen tot werkgever van het jaar in de gemeente.
  • Werk en privé raakt meer en meer vermengd, dat moet je accepteren, daar moet je oog voor hebben en daar moet je op inspelen
  • Feestjes zijn voor iedereen, ook voor uitzendkrachten
  • Wij hebben een ethische code en een bedrijfsreglement, daar staan alle rechten en plichten in en ook hoe je met elkaar omgaat. Handig: alles wat er toe doet in één boekje.

Loopbaan:

  • Bij ons geen pop gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan), er is namelijk vaak weinig groei mogelijk. Wel voeren wel lijngesprekken: hierin zitten alle elementen van het werk en de productie leider en productiemanager nemen deel. Het gaat dan ook oer onderwerpen als: QenH, HACCP en Total quality.
  • Wij werken veel samen met het ROC, dat werkt mee bij een hoogwaardige instroom van personeel.
  • We hebben veel contact met onze uitzendbureaus Randstad en OTTO om er voor te zorgen dat uitzendkrachten goed bij ons passen.

Arbeidssituatie & Vitaliteit:

Voor mensen die het werk zwaar vinden hebben wij schaduwwerkplekken, dan blijven ze wel aan de slag.

Meer weten over Vepo Cheese? www.vepocheese.com

Randvoorwaarden

Organisatie

Dit is een totaal programma opgezet vanuit management en HR.

Implementatie
Meer weten over het model met de 4 pijlers en hoe dit toegepast kan worden? Klik dan hier.