Werken & Kaas Werken & Kaas

Dit is een handig en snel instrument voor de directie, leidinggevenden en personeelszaken om na te gaan welke groepen medewerkers direct risico lopen op gehoorschade.

Aanscherping beleid en de rol van het management met betrekking tot lawaai op de werkvloer. Met dit hulpmiddel wordt de bewustwording van blootstelling aan schadelijk geluid binnen de Zuivel en Kaasbranche vergroot. Door het inzichtelijk maken van de risicogroepen zal men eerder geneigd zijn passende maatregelen te nemen en te accepteren.

Randvoorwaarden
– Voorafgaand of samen met een voorlichting geluid of veiligheidscampagne
– Het moet onderdeel uitmaken van een groter geheel
– Aktiebereidheid bij de directie en het management naar aanleiding van de uitkomsten

Implementatie

Als onderdeel van een veiligheidscampagne "lawaai op de werkplek".

Leverancier
Struktief
info@struktief.com

http://www.formdesk.com/humanwork/lawaaidoof (Dit is een demo versie)

Om het formulier in de website te plakken kun je onderstaande HTLM-code invoegen:
<a href="http://www.formdesk.com/humanwork/lawaaidoof" target="_blank">Quickscan Lawaaidoofheid</a>