Werken & Kaas Werken & Kaas

Bij blootstelling aan extreme koude, in de kaaspakhuizen bijvoorbeeld in de koeling, kan gebruik gemaakt worden van de norm NEN-EN ISO 11079:2008 om te bepalen welke kledingisolatie gewenst is in bepaalde omstandigheden.

Bij extreem lage temperaturen kan het lichaam onderkoeld raken. De ernst van de blootstelling is voornamelijk afhankelijk van de combinatie tussen windsnelheid en temperatuur. De hoeveelheid kleding (isolatie) om in thermisch evenwicht te blijven wordt bepaald op basis van luchttemperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid en het inspanningsniveau.

Meer info
Arbo Informatie blad 20 – werken onder koude omstandigheden
http://www.sdu.nl/catalogus/9789012580564

Bestellen NEN-EN ISO 11079:2008 voor de meetmethode
www.nen.nl