Werken & Kaas Werken & Kaas

Bij blootstelling aan extreme warmte kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde WBGT – index. Deze wordt beschreven in de norm NEN-ISO 7243.

Bij blootstelling aan warmte in industriële locaties is het van belang dat voorkomen wordt dat het lichaam als geheel ‘oververhit’ raakt. De combinatie van omgevingsfactoren luchttemperatuur, stralingstemperatuur en luchtvochtigheid bepalen de ernst van de blootstelling aan warmte.

De WBGT index maakt gebruik van de globetemperatuur en natteluchttemperatuur. De globetemperatuur (tg) is een maat voor de lucht- en stralingstemperatuur. De natuurlijke natteluchttemperatuur (tnw) is een maat voor de luchtvochtigheid. In formule wordt de WBGT op volgende manier berekend: WBGT = 0,3 tg + 0,7 tnw (°C)

Afhankelijk van het activiteitenniveau  van de werknemers wordt vervolgens aangegeven wat de maximaal aanvaardbare WBGT-waarde is.

Klasse

Activiteitenniveau

Maximale waarde (WBGT-index)

1

Laag metabolisme, licht staand of zittend werk

30

2

Matige activiteit: aanhoudend werk met hand/arm/rompbeweging

28

3

Hoog metabolisme; intensief werk met hand/arm/rompbeweging, zwaar tillen of duwen

25*

4

Zeer hoog metabolisme; zeer intensief werk in hoog tempo, snel lopend, graven

23*

*wanneer er sprake is van voelbare luchtbeweging, dan mag hier +1 bij opgeteld worden.

Voorbeeld: bij een werknemer die zware tilwerkzaamheden verricht worden de luchttemperatuur (globetemperatuur) en luchtvochtigheid (natuurlijke natteluchttemperatuur) berekend. Samen vormt dit de WBGT index volgens bovenstaande formule. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de werknemer deze werkzaamheden kan verrichten tot de maximale waarde van 25.

Bron
NEN-ISO 7243

Links
Voor het bestellen en downloaden van de NEN-ISO 7243 norm en meetmethode: www.nen.nl