Werken & Kaas Werken & Kaas

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft u op een positieve manier aandacht aan uw mensen en kunt u nauwkeurig meten hoe uw organisatie presteert.
Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek komen de meningen, verwachtingen en oordelen van het personeel over een scala van factoren naar voren. In de meeste medewerkerstevredenheidsonderzoeken komen het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk en waardering (beloning) voor de medewerkers, het management en de organisatie aan bod.

Tips:

  • Probeer een MTO te koppelen aan andere beleidsintenties van de directie, bijvoorbeeld op het gebied van
  • arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktproblematiek of kwaliteitszorg.
  • Ga na of een MTO voortvloeit uit bestaande regelgeving, zoals CAO.
  • Bevorder een breed draagvlak voor een MTO: niet alleen bij directie en OR, maar ook bij (direct)  leidinggevenden, betrokken stafleden en medewerkers zelf.
  • Het is voor een OR in elk geval waardevol om een MTO te houden, desnoods alleen. Met behulp daarvan is de raad beter in staat om zijn achterban te vertegenwoordigen. Het kan een mooie start zijn van een  zittingsperiode.
  • Het is belangrijk dat de verwerking van het onderzoek anoniem gebeurt.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek kunnen gericht maatregelen worden genomen om de tevredenheid te vergroten.

Fabrikant / leverancier: