Werken & Kaas Werken & Kaas

De Leeftijdsspiegel – ontwikkeld door Werkgeversvereniging AWVN en het Servicepunt Arbeidsmarkt mkb – kan u helpen inzicht te krijgen in de vraag of er een probleem is met leeftijd in uw organisatie.

De Leeftijdsspiegel geeft u een beeld van de organisatie en het totaal aan medewerkers. Het instrument spiegelt pas echt als er na het invullen een dialoog ontstaat tussen werkgever en de werknemersvertegenwoordiging. Het beeld is pas compleet als werkgever en werknemersvertegenwoordiger(s) beide aangeven wat er speelt. Beide kunnen daartoe het beste eerst zelf de Leeftijdsspiegel invullen.

De Leeftijdsspiegel is opgebouwd uit:

  • Stap 1: Vaststellen of er een probleem in uw organisatie is met het ‘ouder worden’
  • Stap 2: Bespreken van het probleem met relevante personen namens werkgever of werknemer
  • Stap 3: Visie ontwikkelen, instrumenten benoemen en acties uitvoeren
  • Stap 4: Leren van ervaringen

De Leeftijdsspiegel is aan te vragen via:

Klik hier om de Leeftijdsspiegel te downloaden.