Werken & Kaas Werken & Kaas

Vanuit een samenwerkingsverband met diverse beroepsverenigingen zijn diverse kennisdossiers over klimaatomstandigheden samengesteld en breed beschikbaar gesteld via internet.

‘Arbokennisnet’ is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Het realiseren van het arbokennisnet is mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van het ministerie van SZW.
Met behulp van de dossiers ‘thermisch binnenklimaat’, ‘extreme koude’ en ‘extreme hitte’ wordt dieper ingegaan op diverse richtlijnen en onderzoeksmethoden op het gebied van het thermisch binnenklimaat.

Bron van de kennisdossiers: www.arbokennisnet.nl

Links:
Kennisdossier thermisch binnenklimaat
Kennisdossier temperatuur – extreme koude
Kennisdossier temperatuur – extreme hitte