Werken & Kaas Werken & Kaas

Dat de gemiddelde leeftijd stijgt, is ook op de werkvloer te merken. Anticiperen op de effecten van vergrijzing is noodzakelijk. Om de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken, zullen er voldoende mensen in voldoende mate moeten blijven werken.

Maar hoe kun je als OR dit onderwerp bespreekbaar en inzichtelijk maken? Grijswerkt heeft een overzicht van vragen gemaakt. Het beantwoorden van deze vragen geeft u zicht op mogelijke agendapunten voor uw overleg met management of bestuur.
 
Download hier de OR Gespreksagenda Leeftijd