Werken & Kaas Werken & Kaas

De 3 elementen Techniek, Organisatie en Mens vertegenwoordigen belangrijke oplossingsmethoden om de geluidsproblematiek binnen de kaas en zuivelbranche aan te pakken. De oplossingen hebben veel raakvlakken met elkaar en mogen niet los gezien worden. Voor het kiezen van oplossingen zal rekening gehouden moeten worden met deze 3 eenheid.

Daar waar de gezondheidsnorm voor geluid wordt overschreden wordt blijvende gehoorschade opgelopen tenzij er maatregelen worden genomen. Om deze problematiek binnen de afdelingen structureel aan te pakken kan de volgende werkwijze worden toegepast.

De aangereikte oplossingsstrategieën zijn opgezet vanuit drie gezichtspunten, die tevens de arbeidshygiënische strategie volgen:
 
Techniek (Maatregelen aan de bron): Constructieve aanpassingen aan machine, omkasting van machine of machine delen, dempers op ventilatoren en afzuigers.

Indien bovenstaande redelijkerwijs niet mogelijk is:
 
Organisatie (Maatregelen in traject van bron naar ontvanger): Cabines rond het complete proces, geluidswanden, schermen en ruimte-koestische aanpassingen, zoals plafondsystemen en baffles (verticaal hangende geluidabsorberende elementen).

Indien bovenstaande redelijkerwijs niet mogelijk is:
 
Mens (Maatregelen bij de ontvanger): Aparte bedieningsruimten of persoonlijke beschermingsmiddelen

Het samenspel van deze drie strategieën wordt het 3TOM systeem genoemd.