Werken & Kaas Werken & Kaas

Met de geluidscalculator kunt u een inschatting maken aan welk geluidsniveau u gedurende de werkdag blootstaat.

Bij het werken op de verschillende kaasafdelingen kan er sprake zijn van een verschillende geluidsniveaus tijdens de werkzaamheden. De geluidscalculator brengt de dagdosis per werknemer / functie in kaart.
Stel van te voren vast op werkplekken of voor welke functies de dagdosis.bepaald moet worden.Per risicofunctie moet vervolgens de dagdosis geluid worden bepaald.

Hier kunt u de geluidscalculator downloaden.

Leverancier geluidscalculator:

Struktief
Postbus 951
3160 AD Rhoon
info@struktief.com

vhp ergonomie
Huygensstraat 13A
2515 BD Den Haag
T: 070-3892010
F: 070-3892413
info@vhp-ergonomie.nl