Werken & Kaas Werken & Kaas

Met de duw- en trekcalculator kunt u een inschatting maken van de kracht die geleverd moet worden om een last te verplaatsen.

Ook in de zuivel/kaas branche komt duwen- en trekken van lasten voor. Denk maar eens aan het verzamelen van orders met een handpallettruck, het verplaatsen van een rolcontainer of het schuiven met de kaas planken. Bij duwen en trekken bestaat er een risico op overbelasting van de lage rug. Bij duwen ontstaat in het algemeen een lagere belasting op de lage rug dan bij trekken, zodat duwen de voorkeur krijgt boven trekken.

Om te bepalen of een te verplaatsen last de maximaal acceptabele kracht niet overschrijdt, kunt u gebruik maken van de duw- en trekcalculator. De duw- en trekcalculator maakt onderscheid tussen aanzetkrachten (krachten die nodig zijn voor het opgang brengen van een last) en volhoudkrachten (krachten die nodig zijn om de last op gang te houden).

Hier kunt u de duw- en trekcalculator downloaden.