Werken & Kaas Werken & Kaas

Duurzame Inzetbaarheid is het optimaal inzetbaar houden van medewerkers. Met andere woorden: wat moeten we doen zodat medewerkers goed en met plezier kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Het kan gaan om de inzetbaarheid voor het huidige werk, maar ook om bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.  Duurzame inzetbaarheid van werknemers is gebaseerd op vier pijlers: organisatiecultuur, arbeidssituatie, loopbaan en vitaliteit.

Ontwikkeling van een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om investeringen in alle vier pijlers. Meestal  gaat het bij duurzaam inzetbaarheidsbeleid niet om nieuw beleid, maar bouwt het voort op elementen die al aanwezig zijn in de organisatie. Een kritische blik op de huidige stand van de vier beleidspijlers vormt dan ook de basis om te komen tot een effectief en integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor uw kaasbedrijf.

Kijkt u naar onderstaand model: op welk van de 4 pijlers doet u al veel en waar doet u minder. Dit geeft u richting waar u op in kunt zetten ten om tot een beter duurzame inzetbaarheid te komen. In het onderdeel Duurzame Inzetbaarheid, maar ook in de andere onderdelen van de Arbocatalogus vindt u aanknopingspunten om uw beleid te verbeteren. De Arbocatalogus biedt echter niet voor alle onderdelen van Duurzame Inzetbaarheid een oplossing. Soms zult u informatie elders moeten halen.  

Kijkt u voor voorbeelden en goede ervaringen eens bij de volgende collega bedrijven:

Zijerveld, tel: 0172 630 100, www.zijerveldfood.nl
Rouveen kaasspecialiteiten, tel: 0522 298 222, www.rouveen-kaasspecialiteiten.nl
Den Hollander Food, tel: 0573 29 89 29, www.denhollanderfood.nl