Werken & Kaas Werken & Kaas

De handpallettruck is een veel gebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen. Een goed gebruik van de handpallettruck leidt tot een afname van de lichamelijke belasting van de gebruiker.

De checklist "werken met handpallettrucks" biedt de gebruiker en de werkgever de mogelijkheid om aan de hand van een stroomschema te beoordelen of het gebruik van de handpallettruck verantwoord is of dat er beter naar (elektrisch aangedreven) alternatieven gekeken kan worden. Gewicht en het aantal te verplaatsen pallets, de loopafstand en het wel of niet werken op een vlakke ondergrond zijn daarbij bepalend.

U kunt de checklist hier downloaden.