Werken & Kaas Werken & Kaas

Naar schatting van de Arbeidsinspectie is jaarlijks een op de vijftien heftruck bij een ongeval betrokken. Voorbeelden hiervan zijn aanrijdingen, getroffen worden door een lading, beknelling of kantelen.

Er zijn heel wat aandachtspunten die veilig en gezond werken met de heftruck kunnen bevorderen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • Veiligheidseisen aan de heftruck: Elke werkgever is verplicht zijn werknemers met veilige arbeidsmiddelen te laten werken. Een leverancier mag geen heftruck afleveren die niet voldoet aan de veiligheidseisen.
  • De staat van de heftruck: dit vereist regelmatig controle en tijdig onderhoud van de heftruck.
  • Vakbekwaamheid van de chauffeur: volgens de arbowet moet de bestuurder deskundig zijn om met een heftruck te mogen werken.
  • Veilige werkomgeving; voetgangers en heftruckverkeer moeten gescheiden worden, hou de vloer vrij van obstakels en zorg voor voldoende ruimte om te manoeuvreren.
  • Goede werkorganisatie en toezicht: er moeten goede afspraken gemaakt worden over het werken met heftrucks. Leidinggevenden moeten hier toezicht op houden.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: denk hierbij aan veiligheidsschoenen, veiligheidsgordel en passende kleding.

De checklist "veiligheid heftrucks" van BGZ wegvervoer biedt de mogelijkheid om de hoofdlijnen van het veilig werken met heftrucks te toetsen, mogelijke problemen te signaleren en deze bespreekbaar te maken. U kunt de checklist hier downloaden.