Werken & Kaas Werken & Kaas

De checklist RSI geeft aan of uw organisatie bij bepaalde groepen medewerkers een verhoogd risico bestaat op gezondheidsproblemen door RSI of werkdruk.

Bij kantoorwerkzaamheden wordt er een groot deel van de dag beeldschermwerk verricht. Een aantal factoren, waaronder bijvoorbeeld een (te) hoge werkdruk, kunnen leiden tot gezondheidsproblemen door RSI.

Het is de bedoeling dat onderstaande checklist word ingevuld door de medewerker die het rsi-beleid opzet. Dit kan bijvoorbeeld een leidinggevende, arbocooordinator of P&O-functionaris zijn. De antwoorden op de vragen uit deze checklist geven een indicatie of er in uw organisatie bij bepaalde groepen medewerkers kans is op gezondheidsproblemen ten gevolge van RSI of werkdruk. Zo kunt u de huidige RSI-risico’s inventariseren. De checklist is opgebouwd uit verschillende onderdelen: klachten, werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze. Daarnaast is het mogelijk een persoonlijk risicoprofiel in te vullen.
 
Hier kunt u de checklist RSI voor werknemers downloaden