Werken & Kaas Werken & Kaas

Met behulp van de checklist wordt op eenvoudige wijze inzicht verkregen in de situatie op de afdeling. Daarnaast geeft de checklist inzicht in wat gestructureerd is en waar mogelijkheden voor verbetering liggen. De Gemzu kan dit voor haar leden op maat laten maken.

Download voorbeeld checklist

Het bijgevoegde document is een voorbeeld zoals dat gebruikt wordt in academische ziekenhuizen.