Werken & Kaas Werken & Kaas

Met deze checklist kan een oriënterend binnenklimaatonderzoek worden uitgevoerd in niet-industriële situaties.

Met het doorlopen van een aantal stappen kunt u uw oriënterende binnenklimaatonderzoek ook benchmarken met andere kantoren in Nederland.

Voor een zo representatief mogelijke uitkomst is het belangrijk dat zo veel mogelijk medewerkers de checklist invullen. De checklist en te doorlopen stappen vindt u op:
http://www.binnenmilieu.nl/abcdtool/