Werken & Kaas Werken & Kaas

Centraal op Gemzu niveau wordt een database bijgehouden van alle gevaarlijke stoffen die door de verschillende kaaspakhuizen gebruikt worden. In deze database worden ook alle Veiligheid Informatiebladen, product informatiebladen en WIK (Werkplek Instructie Kaarten) per stof opgenomen. De medewerkers van alle Gemzu leden kunnen zo beschikken over dezelfde, gevalideerde informatie om veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

N.B. Volgens REACH moet de kaas- en zuivel aangeven op welke manier ze een stof gebruiken. Deze informatie is van belang voor de registratie en het maken van Werk Instructie Kaarten en de veiligheidsinstructie.

Zie voor meer informatie over de REACH (Registratie, Evaluatie, Authorisatie en beperking van Chemische stoffen)  ‘minimumeis: voldoen aan de REACH’.

Een voorbeeld van hoe zo’n database eruit kan zien kunt u hier downloaden. Dit is niet compleet, maar is een eerste opzet die verder op Gemzu-niveau uitgebreid en ontwikkeld kan worden.

Jaarlijks wordt een update gemaakt van deze database. De presentatie van deze gegevens kan op twee manieren worden gerealiseerd. Door middel van het document distributiesysteem, het DDS, dat voor alle medewerkers via het internet te benaderen is en/of via een lokaal registratiesysteem gevaarlijke stoffen. In dit locale registratie systeem worden ook de aanwezige hoeveelheden van de gevaarlijke stof op decentraal niveau bijgehouden (voorraadbeheer).