Werken & Kaas Werken & Kaas

Het boekje Ergonomie van de vorkheftruck van Willy Bohets en Dirk Delaruelle geeft veel informatie over het gebruik en ergonomie van de heftruck. De publicatie is zonder winstoogmerk gemaakt door het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden (NOVA) in België en kost nog geen €10.

De volgende ergonomische aspecten van de bestuurderscabine worden uitgebreid beschreven:

  • De cabinematen
  • De op-en afstap
  • Het zicht
  • De stoel
  • Het stuur
  • De hendels
  • Het instrumentenpaneel
  • De pedalen
  • De dodemansschakelaar

Verder is ook een checklist uitgewerkt waarmee bestaande of nieuw aan te kopen vorkheftrucks kunnen worden gescreend. De checklist bestaat uit 36 items, gegroepeerd in 5 rubrieken. In een praktijkstudie is de checklist toegepast op 47 vorkheftrucks.

Bestelgegevens:
Bohets, W., Delaruelle, D., & De Grande, R. (1996). Ergonomie van de vorkheftruck. Checklist voor de bestuurderscabine. Brussel: NOVA.

Publicatie schriftelijk te bestellen bij
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Directie Onderzoek Verbetering Arbeidsomstandigheden
Eendrachtstraat 60, 1050 Brussel
Tel. +32 (0)2 511 81 55; Fax +32 (0)2 511 24 01
E-mail: diova@meta.fgov.be

Tarief: € 9,92 (inclusief werkmap en checklist). Bij aankoop van 10 exemplaren: € 8,68 per exemplaar. BTW en verzendkosten inbegrepen. Bij bestelling graag factureeradres vermelden indien verschillend van leveradres.