Werken & Kaas Werken & Kaas

 

Hoe weet je er of er sprake is van energetische belasting? Heel simpel: als je moe wordt in je hele lichaam. Dat gebeurt als een groot deel van been- en rompspieren fors wordt aangesproken. Zoals bijvoorbeeld bij traplopen, fietsen en klimmen.

Gezondheidsrichtlijnen voor energetische belasting houden rekening met energieverbruik, zuurstofopname en hartslagfrequentie bij arbeid. Door ongunstige omgevingsfactoren, zoals werken in hitte, kan de arbeidsbelasting extra toenemen. Hier moet je rekening mee houden bij de interpretatie van de normen voor energetische belasting.

Nauwkeurig bepalen van energetische belasting is specialistenwerk. Onderstaande tabel geeft enkele eenvoudige handvatten om te bepalen of mogelijk sprake is van een hoge energetische belasting. Bepaal zelf welke factoren in je situatie van toepassing zijn. Als een factor van toepassing is: tel dan de punten op. Onder in de tabel staat de uitslag.

 

Activiteit

Punten

 
Meer dan twee uur per dag werk uitvoeren waarvan men duidelijk merkbaar echt moe wordt (zwaar sjouwen, veel lopen, traplopen, fietsen).
 
Ja: 2 punten
Nee: 0 punten
 
 
OF
Meer dan vier uur per dag werk uitvoeren waarvan men duidelijk merkbaar echt moe wordt (zwaar sjouwen, veel lopen, traplopen, fietsen).
 
Ja: 2 punten
Nee: 0 punten
 
 
OF
Meer dan zes uur per dag werk uitvoeren waarvan men duidelijk merkbaar echt moe wordt (zwaar sjouwen, veel lopen, traplopen, fietsen).
 
Ja: 3 punten
Nee: 0 punten
 
 
 
De medewerker kan het werktempo niet zelf bepalen. Er is sprake van een opgelegd werktempo.
 
Ja: 2 punten
Nee: 0 punten
Er is gedurende tenminste vier uur per dag veel lawaai in de arbeidsomgeving. Zodanig dat men elkaar op normale spreektoon op een meter afstand niet kan verstaan.
 
Ja: 2 punten
Nee: 0 punten
Er wordt tenminste meer dan een uur per dag gewerkt in zeer warme omstandigheden (> 27 graden).
 
Ja: 2 punten
Nee: 0 punten
Gedurende meer dan twee uur per wordt tijd besteed aan tillen en dragen van meer dan 10 kilo.
 
Ja: 2 punten
Nee: 0 punten
 
EN
Gedurende meer dan vier uur per dag wordt tijd besteed aan tillen en dragen van meer dan 10 kilo.
 
Ja: 3 punten
Nee: 0 punten
Uitkomsten
< 5 punten: situatie is acceptabel.
6-8 punten: mogelijk knelpunt energetische belasting.
> 8 punten: knelpunt energetische belasting.