Werken & Kaas Werken & Kaas

De STECR Kenniskring Leeftijdsbewust Beleid heeft een aanpak levensfasebeleid ontwikkeld. Dit bestaat uit:

  1. een procesbeschrijving aanpak levensfasebeleid;
  2. een instrument profielbepaling (in welke fase bevindt zich een bedrijf?);
  3. een instrument quick scan (hulpmiddel om in kaart te brengen: is er een probleem, zo ja, hoe groot is het?);
  4. een instrument PMO-levensfase, bestaande uit een vragenlijst annex biometrisch onderzoek;
  5. een hulpmiddel voor een adviesgesprek, tevens een hulpmiddel voor het opstellen van een rapportage;
  6. een overzicht “ordening interventies bij stagnatie”.

Download hier de aanpak levensfasebeleid STECR.