Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Geluid
Soort informatie Oplossing
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

 

Ergonomie effecten 

Minder lawaai op de werkplek.

Afname van lawaaistress.
Spraakverstaanbaarheid is beter.

Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van collega’s.

Minder galm in de hal.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

Geluid verplaats zich vaak langs het plafond. Als het niet geabsorbeerd wordt leidt dit ook tot nagalm in de hal. Deze ‘lamellen’ zorgen voor vermindering van het geluid dat via reflectie aan wanden, vloer en plafond het geluid veroorzaakt door de lawaaibron, versterkt.

– Gemaakt van geluidsabsorberend mineraal wol volledig geseald in

Tedlar folie. De Absorbers zijn fabrieksmatig voorzien van een vierzijdig kader. Specifiek bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie of ruimtes met hoge vochtigheidsgraad of bijvoorbeeld problematische oliedampen.

– De baffles zijn in vele uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van de specifieke eisen.

– Door middel van een nagalmmeting in de betreffende ruimte wordt een exact beeld van het akoestische klimaat vastgelegd en kunnen er geluidsgaranties worden afgegeven voor wat betreft de te behalen geluidsreducties.

De toegepaste mineraalwol vormt geen voedingsbodem voor bacteriën en schimmels, is daarom ook geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en is goedgekeurd door de Duitse

inspectiedienst voor drankindustrie.

Demping: Testrapporten op aanvraag bij leverancier

– Nagalm- en niveaureductie d.m.v. geluidsabsorptie

– Behaalde niveaureductie op werkplekken: >5 dB en een sterk verbeterde spraakverstaanbaarheid

Gebruik: 
Montage aan het plafond met behulp van draagprofielen.

Reinigbaar onder hoge druk tot 70 bar op 50 cm afstand!
Speciale baffles voor voedingsindustrie waar hoge hygiëne eisen worden gesteld.

Voordeel: Nagalmtijd wordt aanzienlijk verbeterd. Ongevoelig voor vervuiling.

Nadeel: Gedurende de montageperiode kan mogelijk het productieproces vertraging oplopen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Ga eerst na wat de ruimte-akoestische invloed is van de bron op het totale geluidniveau. Door de kosten en baten van een ruimte akoestische aanpassing in de bronnen-evaluatie op te nemen, kan een situatie ontstaan, waarin een aantal bronnen niet meer aangepakt

behoeft te worden. Maatregelen op het gebied van ruimteakoestiek zijn dan voldoende.

Techniek –

Omgeving –

 

Implementatie

– Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te kiezen type baffle.

– Inventariseer of en welke bronmaatregelen nog wel nodig zijn of dat alleen een ruimte-akoestische oplossing voldoet.

– Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.

– Spreek ook service en onderhoudscontract af!

– Levering en montage. Uitvoeren van controlemetingen en definitieve

oplevering.

Aanschafkosten Op offerte basis afhankelijke van type en ruimteoppervlak

Bijkomende kosten –

Fabrikant/ leverancier

Peutz bv
Paletsingel 2
2718 NT Zoetermeer

Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel: (079) 347 03 47
Fax: (079) 361 49 85
info@zoetermeer.peutz.nl

 

G+H AKOESTIEK B.V.
Bruistensingel 220
5201AP ’s-Hertogenbosch
Postbus 639
Telefoon: 073-6210810
www.ghakoestiek.com
E-mail: info@ghakoestiek.com

Acour Lawaaibestrijding B.V.
Flight Forum 3543
5657 DW Eindhoven
Telefoon:  +31(0)40-2340888
E-mail: info@acour.com
www.acour.com