Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

 • Om te voorkomen dat werknemers continu hetzelfde werk doen, kan een roulatiesysteem ingevoerd worden.
 • Om fysieke overbelasting te voorkomen wordt naar regelmatige afwisseling van werkzaamheden nagestreefd.
 • Met name geschikt voor de allround bedrijven.
 • Met name taken waarbij langdurige voorovergebogen werkhoudingen worden aangenomen of;
 • Taken met repeterend karakter (bijvoorbeeld schachten maken)

 

Details

Oplossing voor

 • Doorbreken statische of ongunstige werkhoudingen
 • Verminderen eenzijdige belasting
 • Afwisseling
 • ‘Herstel’ kansen bevorderen

(Ergonomie) effecten

Fysieke overbelasting voorkomen

Specificaties oplossing

Roulatie:

 • Er zijn hierbij drie niveaus van roulatie te onderscheiden:
 • Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek (b.v.   linker / rechter zijde van de werkplek).
 • Rouleren met andere uitvoerende taken zoals het afwisselen van kurk opbouwen met maken van folieschoenen (voorbeeld).
 • Rouleren met taken van een andere orde.

Taakafwisseling:

 • Het werk zo organiseren dat afwisseling ontstaat tussen fysiek zwaardere taken en lichtere taken.
 • Het verdient aanbeveling om meerdere malen per dag te rouleren / af te wisselen i.p.v. afwisseling gespreid over meerdere dagen of 1x per week.
 • Het valt te overwegen om op branche niveau een brochure te ontwikkelen met daarin opgenomen succes- en faalfactoren voor het invoeren van taakroulatie.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Met name geschikt voor de allround bedrijven.
 • Vooral rouleren tussen verschillende taken i.v.m. geringe aantal werknemers.
 • Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn. Opleiding en scholing is wellicht vereist.
 • Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden.
 • Vrijwillig of opgelegd rouleren versus acceptatie bij medewerkers.

Techniek

Omgeving

Training en instructie

Inzicht in voor- en nadelen

 

Implementatie

Aanschafkosten

 

Bijkomende kosten

Investeren in mensen (training en instructie) voor gelijkwaardige uitvoering van werkzaamheden.

Fabrikant/ leverancier