Werken & Kaas Werken & Kaas

 

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt verminderen

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

< 1 jaar

Beschrijving oplossing

Op dit moment maakt tweederde van de werkgevers in kaaspakhuizen gebruik van uitzendkrachten. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren zal toenemen. Bedrijven noemen drie redenen om uitzendkrachten in te zetten:

 • vergroten van de flexibiliteit.
 • prijs voor uitzendkrachten.
 • arbeidsomstandigheden. Het risico op gezondheidsklachten neemt af, omdat deze krachten maar tijdelijk werken. 
  (bron: arbeidsmarktonderzoek kaaspakhuizen)

Desalniettemin, is de werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilig werkplek, ook voor uitzendkrachten. Als werkgever dient u rekening te houden met de volgende aspecten: 

 • Maak alleen gebruik van bonafide uitzendbureaus (cao).
 • Gebruik een vaste pool uitzendkrachten.
 • Zorg voor goede functieprofielen.
 • Afstemming met uitzendbureaus over de vereiste kwalificaties van uitzendkrachten.
 • Afstemming over de gezondheidskundige aspecten van de functie (belasting en belastbaarheid).
 • Geef voorlichting over de risico’s en de gevaarlijke situaties van het werk: Voordat een uitzendkracht aan de slag gaat moet hij weten met welke risico’s van het vak hij te maken kan krijgen en hoe hij die kan voorkomen. Dit is een vast onderdeel van de selectie- en aanstellingsprocedure door de uitzendonderneming. 
 • Zorgen voor een  goed inwerkprogramma, duidelijke instructies en een duidelijk aanspreekpunt voor vragen over het werk: Een goed inwerktraject bij het inlenende bedrijf is van belang om het werk efficiënt, goed en op een veilige manier uit te kunnen voeren.
 • Het inlenende bedrijf verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan uitzendkrachten wanneer de werkzaamheden dit vereisen.
 • Uitzendkrachten betrekken bij werkoverleg, gelegenheid geven om te solliciteren op interne vacatures, 
 • Specifieke groepen (die bijv. al langer dan ½ jaar of 1 jaar werkzaam zijn bij bedrijf) gelegenheid geven tot bijvoorbeeld PMO / loopbaanscan, aanbieden cursussen / trainingen e.d. 

De investering die daarbij hoort is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren en dient afgesproken te worden met de sociale partners. 

 

Details

Oplossing voor

Uitzendkrachten  

(Ergonomie) effecten

Goede arbeidsomstandigheden,  ook voor uitzendkrachten. 

Specificaties oplossing

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Als een werkgever een arbeidskracht van een uitzendbureau betrekt, moet de werkgever aan dat uitzendbureau een ‘document’ verschaffen met informatie over de specifieke kenmerken en risico’s van de arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden waar de uitzendkracht moet gaan werken Hierbij kan worden gedacht aan informatie over gevaarlijke machines, gevaarlijke stoffen en ook over verplicht gestelde PBM
 • Het uitzendbureau moet het document doorgeven aan de uitzendkracht.
 • Zorg voor goede afspraken met het uitzendbureau, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Techniek

Verstrek een uitzendkracht dezelfde voorzieningen als een eigen medewerker. 

 

Overig

Downloads

 • Op www.arboflexbranche.nl  is een geschikt voorbeeld te vinden van een arbodocument dat aan een uitzendorganisatie moet worden verstrekt. Het wordt daar "Arbochecklist" genoemd.
 • Download hier de handreiking uitzendwerk.