Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt: Blootstellingsduur verminderen

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Om te voorkomen dat werknemers de dagdosis voor blootstelling aan schadelijke geluid overschrijden, kan een roulatiesysteem ingevoerd worden.

 

Details

Oplossing voor

Gehoorbeschadiging door langdurige lawaaiblootstelling op het werk.

(Ergonomie) effecten

Voorkomen van lawaaischade en meer afwissling in het werk.

Specificaties oplossing

  • Ga voor iedere werknemer en functie na wat de gemiddelde dagdosis is en op welke plaatsen de knelpunten zitten.
  • Stel roulatieschema op met als doel dagdosis per medewerker te verminderen dan wel gezond te spreiden.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Betrek medewerkers zelf bij het hele proces en het maken van een gezond roulatieschema.

Techniek

Duidelijk roulatie rooster maken zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Omgeving

Met name geschikt voor all-round bedrijven

 

Implementatie

Aanschafkosten

n.v.t.

Bijkomende kosten

Training of scholing personeel zodat ze voor meerdere taken en op verschillende afdelingen inzetbaar zijn.

Fabrikant/ leverancier