Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Langzamer

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

Framewerk met rollers waar lasten horizontaal over getransporteerd kunnen worden. Het dragen van producten is niet meer noodzakelijk.

De rollenbaan is geschikt voor aan- en afvoer van goederen.

Er zijn ook aangedreven, flexibele harmonicarollenbanen. Goederen kunnen op wisselende plaatsen met geringe fysieke inspanning worden getransporteerd.

 

Details

Oplossing voor

Transporteren zware lasten

(Ergonomie) effecten

  • Eliminatie of vermindering van handmatig verticale en/of horizontale verplaatsingen.
  • Werknemer hoeft lasten niet te dragen/ duwen/ trekken.
  • Handmatig dragen is niet meer noodzakelijk.
  • (Verbetering van het logistieke proces in bedrijf)
  • (Efficiënter en sneller werken)
  • (Minder fysieke klachten medewerker)
  • (Constante productstroom)

Specificaties oplossing

De rollenbanen zijn er in alle soorten en maten. Er kunnen bochten in verwerkt worden. Bij een verval van de baan van 2 tot 4% worden de lasten gedreven door de zwaartekracht.

Rollenbanen met wielen zijn gemakkelijk verplaatsbaar.

De rollenbaan moet voldoen aan veiligheidseisen (o.a. CE-eisen).

Er dient voldoende werkruimte rondom de banden aanwezig te blijven. De band mag geen ongunstige invloed hebben op andere processen zoals transport- en looproutes, vluchtwegen.

Het opzetten en afnemen van de band bij begin- en eindpunt van de band dient veilig te kunnen gebeuren. Ongunstige tilsituaties mogen niet ontstaan.

Indien bewerkingen op de band plaatsvinden dient aan ergonomische aspecten extra aandacht besteed te worden zoals reikwijdte, werkhoogte, transportsnelheid, aan- en afvoer van producten, verlichting, veiligheid, onderhoudsvriendelijkheid e.d.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

De rollenbaan moet binnen het logistiek proces passen.

Techniek

Het type rollers moet worden afgestemd op het materiaal.

De rollenbaan kan eventueel onder licht afschot geplaatst worden, dit scheelt enorm in duwen en trekken, met lichte krachtsinspanning kan materiaal op gang gebracht worden.

Omgeving

Er moet ruimte zijn om de rollenbaan te plaatsen.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Afhankelijk uitvoering circa € 350 – € 1500,– (prijspeil 2004).

Bijkomende kosten

Onderhoud

Fabrikant/ leverancier

Polyketting conveyor technology, Zelhem
Tel: 0314 – 622141
www.polyketting.nl

Haneu Nederland B.V., Wijchen
Tel: 024 – 6486666
www.haneu.nl

Trametex, Bodegraven
Tel: 0172 – 630700
www.trametex.nl