Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de accu kunnen risico’s optreden voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Om risico’s te beheersen en de kans op letsel te beperken, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden ingezet. Belangrijk hierbij is dat de juiste PBM’s ingezet worden en juist gebruikt worden.

Voorbeelden van PBM’s die ingezet kunnen worden bij accucontrole zijn een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding.

 

Details

Oplossing voor

Veilig uitvoeren van accucontrole, water bijvullen of zuurmetingen van intern transportvoertuigen, zoals heftrucks en elektrische palletwagens.

(Ergonomie) effecten

Verminderen van kans op lichamelijk letstel door gebruik te maken van:

 • Een veiligheidsbril (om te voorkomen dat er spetters zuur of accuwater in de ogen komen)
 • Handschoenen (ter bescherming van de handen)
 • Voorschort (ter bescherming van de kleding)

Specificaties oplossing

 • PBM’s moeten alleen worden ingezet als de risico’s niet met andere oplossingen (zoals bronbestrijding) te beheersen zijn;
 • De gebruiker moet er zeker van zijn dat deze voor het doel geschikt, van kwaliteit en betrouwbaar is;
 • Een PBM moet voorzien zijn van een CE markering en een gebruiksaanwijzing;
 • Bij de inzet van PBM schrijft de wet nadere inventarisatie- en evaluatieverplichtingen voor. De werkgever is verplicht een beoordeling van PBM op te stellen.
 • De werkgever mag of – in sommige gevallen – moet het gebruik van PBM voorschrijven wanneer de resultaten van een inventarisatie hiertoe aanleiding geven.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 • De medewerkers zijn verplicht om de aan hen ter beschikking gestelde PBM ook te gebruiken.
 • De werkgever moet dan eerst wel voorlichting geven over de risico’s die de medewerkers lopen wanneer zij PBM niet gebruiken en instructies geven over de manier waarop de PBM gebruikt moeten worden.
 • Houdt er rekening mee dat ook een PBM eens vervangen moet worden. Het is zaak dat de medewerker op de hoogte is van de vervangingscriteria.

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Veiligheidsbril vanaf € 1,81, handschoenen vanaf € 1,15, vinyl schort vanaf € 6.49

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

www.trital.nl

www.pbmshop.com

www.baanbreker.nl