Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technische maatregelen

Mate van bronaanpak

Bron

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

< 0,5 jaar

Beschrijving oplossing

Lichtschermen bestaan uit een zender en een ontvanger, die op basis van infrarood licht met elkaar verbonden zijn.

Lichtschermen worden vaak toegepast voor de beveiliging van draaiende delen, waarbij de werknemer regelmatig producten in- of uit de machine haalt. Ze zorgen ervoor dat de kaasproducten of handelingen door het lichtscherm heen, in of uit de machine gevoerd worden.

 

Details

Oplossing voor

Veiligheid verbeteren, daar waar veel machine storingen zijn en producten worden ingevoerd in machines.

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

Lichtschermen bestaan uit een zender en een ontvanger, die op basis van infrarood licht met elkaar verbonden zijn.

De lengte van een lichtscherm (detectiezone) en het aantal stralen (resolutie) dient op een juiste manier afgestemd te worden op de toepassing. Ook de positie ten opzichte van de gevarenzone(s) waar lichtschermen gemonteerd worden, dient te voldoen aan de geldende normen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

In situaties waarbij producten automatisch door lichtschermen worden gevoerd, is het gewenst, dat een verbreking van een lichtscherm niet leidt tot een noodstop. Voor deze functie kan gebruik worden gemaakt van muting.

Muting is het gecontroleerd overbruggen van een veiligheidscomponent, dat wil zeggen dat de beveiliging tijdelijk niet volledig actief is.

Omgeving

Bij het aanbrengen van de machinebeveiligingen, dient rekening gehouden te worden met reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door monteurs/onderhoudspersoneel.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Offerte opvragen

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Turck BV
www.turck.nl

Inrato International
www.inrato.nl

Pilz Nederland
www.pilz.nl