Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt verminderen

Productiesnelheid

Gelijk – hoger

Invoertermijn

Korte termijn

Beschrijving oplossing

Industriële verwarming is een verzamelnaam voor de verwarming van gebouwen met een grote oppervlakte zoals productiehallen en opslag bij de kaaspakhuizen. Er is een groot aanbod van verschillende systemen zoals luchtverwarmers op gas, warm water, stroom of thermische olie, warme-luchtgeneratoren of stralingspanelen.

 

Details

Oplossing voor

Verwarmen van grote productie- of opslagruimten bij de kaaspakhuizen.

(Ergonomie) effecten

Grote productie- of opslagruimten zijn vaak moeilijk gelijkmatig te verwarmen. Soms is het mogelijk om de klimaatomstandigheden in (delen van) ruimten te verbeteren voor de medewerkers door inzet van industriële verwarming.

Specificaties oplossing

Kies voor stralingspanelen bij:

  • hoge ruimten (meer dan 7 m)
  • slecht geïsoleerde ruimten
  • wanneer lokale verwarming nodig is
  • verschillende temperatuurzones in de ruimte, bijv door gebruik van machines
  • wanneer geen lucht- of stofverplaatsing mag plaatsvinden

Kies voor convectie (luchtverhitters of warme-lucht generatoren) bij:

  • lage, goed geïsoleerde, goed gesloten ruimten
  • volledige verwarming
  • als basistemperatuur in bijvoorbeeld opslag ruimtes

Met name wanneer delen van een ruimte verwarmd kunnen worden voor een verbetering van de klimaatwerkomstandigheden voor medewerkers zijn stralingspanelen een goede oplossing

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

Keuze voor het soort industriële verwarming is afhankelijk van type ruimte / productiehal.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Afhankelijk van keuze soort industriële verwarming.

Bijkomende kosten

Energiekosten, onderhoud

Fabrikant/ leverancier

www.hoaf.nl

www.winterwarm.nl

www.callens-emk.be