Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0 – 1 jaar

Beschrijving oplossing

Om de machine of het deel van de machine wordt een omkasting van geluidwerend materiaal gebouwd.

 

Details

Oplossing voor

Daar waar de machine of het machine onderdeel dat de norm van 85 dB(A) overschrijdt.

(Ergonomie) effecten

 • Afname van lawaaistress. Spraakverstaanbaarheid is beter. Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van collega’s.
 • Periodiek reinigen. Eenvoudig vanaf een afstand van 70 cm schoon te spuiten.

Specificaties oplossing

De geluidproducerende delen van de machine worden door middel van een omkasting met geluidabsorberend materiaal gescheiden van de omgeving. De omkasting kan geheel volgens de specificaties van de opdrachtgever worden gefabriceerd:

 • Demping: Afhankelijk van het soort materiaal.
 • Gebruik: Wordt onder meer toegepast in de chemische en farmaceutische industrie. Op maat gemaakt en ter plekke gemonteerd door gespecialiseerd bedrijf.
 • Voordeel: Duurzame oplossing voor langere tijd. Weinig tot geen onderhoud.
 • Nadeel: Delen die omkast zijn zijn niet of moeilijk bereikbaar.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Evalueer of een omkasting een geschikte oplossing is, dit is namelijk alleen het geval indien de geluidproducerende onderdelen niet of alleen incidenteel bereikbaar moeten zijn. Maak op basis van een kosten-baten analyse met mogelijke andere oplossingen.

Techniek

Ga na welke machines of machine delen de gezondheidsnorm voor geluid overschrijden.

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

 • Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.
 • Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen omkasting.
 • Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.
 • Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!
 • Levering en montage.
 • Uitvoeren van controlemetingen en definitieve oplevering.

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Peutz BV
Paletsingel 2
2718 NT Zoetermeer
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel: (079) 347 03 47
Fax: (079) 361 49 85
info@zoetermeer.peutz.nl

G+H AKOESTIEK B.V.
Postbus 639
5201AP ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6210810T 0344 683056
CPS Case Packing Systems
www.casepacker.nl
T 0495 566600