Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

< 1 jaar

Beschrijving oplossing

Zodra er sprake is van luchtverplaatsing, wordt het in- en uittredend geluid van een luchtverplaatser voorzien van geluiddempers. Ook worden deze dempers gebruikt bij hogere drukken en vacuümsystemen.

 

Details

Oplossing voor

Geluid van > 85 dB(A)door luchtverplaatsing- en vacuümsystemen, zoals bijvoorbeeld lucht in- en uitlaat van koelmachines.

(Ergonomie) effecten

  • Afname van lawaaistress. Spraakverstaanbaarheid is beter.
  • Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van collega’s.
  • Periodiek reinigen.

Specificaties oplossing

Het kiezen van de juiste geluiddempers hangt af van diverse luchttechnische en akoestische factoren. Deskundig advies is nodig. Er zijn geluiddempers voor vrijwel elk type in- of uitlaat.

  • Demping: Afhankelijk van het type.
  • Gebruik: Op maat leverbaar en ter plekke gemonteerd door gespecialiseerd bedrijf.
  • Voordeel: bronaanpak. Dempers kunnen ook van filters worden voorzien.
  • Nadeel: geen

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

Inventariseer op welke plekken geluid van in en uitlaat van luchttransportsystemen de geluidnorm overschrijden of voor hinderlijk geluid zorgen.

 

Implementatie

Implementatie

  • Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen omkasting.
  • Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.
  • Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!

Aanschafkosten

In overleg met de fabrikant / leverancier

Bijkomende kosten

Periodieke keuring en onderhoudskosten

Fabrikant/ leverancier

Peutz BV
Paletsingel 2
2718 NT Zoetermeer
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel: (079) 347 03 47
Fax: (079) 361 49 85
info@zoetermeer.peutz.nl

G+H AKOESTIEK B.V.
Postbus 639
5201AP ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6210810
www.ghakoestiek.com
E-mail: info@ghakoestiek.com

Acour Lawaaibestrijding B.V.
Biezeveld 3
5531 BX Bladel
Telefoon: 0497-387005
E-mail: info@acour.com