Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technische oplossing

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

> 1 jaar

Beschrijving oplossing

Om de machine of het deel van de machine wordt een cabine van geluidwerend materiaal gebouwd, voorzien van een deur en eventueel ramen.

 

Details

Oplossing voor

Daar waar de machine of het machine onderdeel dat de norm van 85 dBA overschrijdt, maar nog wel goed bereikbaar moet zijn tijdens het productieproces.

(Ergonomie) effecten

  • Afname van lawaaistress. Spraakverstaanbaarheid is beter. Minder menselijke fouten en ongelukken als gevolg van niet horen van instructies/ waarschuwingen van collega’s.
  • Periodiek reinigen. Eenvoudig vanaf een afstand van 70 cm schoon te spuiten.

Specificaties oplossing

Afhankelijk van het gewenste geluidniveau kan gebruikt gemaakt worden van verschillende opbouwsystemen van geluidwerende materialen.

  • Demping: cabines met een demping van 15 dB(A) zijn mogelijk
  • Gebruik: Op maat gemaakt en ter plekke gemonteerd door gespecialiseerd bedrijf.
  • Voordeel: duurzame oplossing voor langere tijd. Weinig tot geen onderhoud.
  • Nadeel: In de cabine blijft het geluidniveau te hoog en zijn aanvullende maatregelen nodig.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Evalueer of een omkasting een geschikte oplossing is, dit is namelijk alleen het geval indien de geluidproducerende onderdelen niet of alleen incidenteel bereikbaar moeten zijn. Maak op basis van een kostenbaten-analyse met mogelijke andere oplossingen.

Techniek

Ga na welke machines of machine delen de gezondheidsnorm voor geluid overschrijden.

Omgeving

 

Implementatie

Implementatie

  • Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.
  • Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen omkasting.
  • Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.
  • Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!

Aanschafkosten

In overleg met de leverancier

Bijkomende kosten

Service en onderhoudskosten

Fabrikant/ leverancier

Peutz BV
Paletsingel 2
2718 NT Zoetermeer
Postbus 696
2700 AR Zoetermeer
Tel: (079) 347 03 47
Fax: (079) 361 49 85
info@zoetermeer.peutz.nl

G+H AKOESTIEK B.V.
Postbus 639
5201AP ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6210810
www.ghakoestiek.com
E-mail: info@ghakoestiek.com

Acour Lawaaibestrijding B.V.
Biezeveld 3
5531 BX Bladel
Telefoon: 0497-387005
E-mail: info@acour.com