Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Ter afwisseling van lichamelijk zwaar of eenzijdig werk en ter preventie van gezondheidsklachten, ook als gevolg van klimaatomstandigheden, is het van belang om frequent te pauzeren en werk en rusttijden in acht te nemen. Dit kan worden bereikt door de medewerker vaker in de gelegenheid te stellen om het lichaam te ontspannen:

  • Eens in de twintig minuten het lichaam een aantal seconden te ontspannen door bijvoorbeeld een klein rondje te lopen op de werkplek (micropauzes).
  • Het werk te onderbreken met een extra pauze van 5 minuten na maximaal een uur of met een extra pauze van tien minuten na maximaal twee uur.
  • Het onderbreken van werk bijvoorbeeld om het lichaam op te kunnen warmen bij werken in koude omstandigheden. Voor meer oplossingen bij klimaatomstandigheden zie de oplossing: bronaanpak / knelpunt verminderen oplossingen bij werken in koude omstandigheden.
  • Overwerk te voorkomen. Dus houden aan een maximale werkdag van 9 uur (zie voor afwijkende mogelijkheden uw cao), een maximale werkweek van 45 uur en de gemiddelde werktijd binnen 13 weken maximaal 40 uur per week.

 

Details

Oplossing voor

Werkdruk, herstel fysieke belasting, klimaatklachten

(Ergonomie) effecten

Werkdruk, herstel bij fysieke belasting

Specificaties oplossing

Minder kans op fysieke klachten door het lichaam vaker de gelegenheid te geven om te ontspannen en te herstellen.

Door het frequent pauzeren structureel binnen het bedrijf door te voeren bestaat op termijn minder kans op verzuim.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Organisatorische maatregelen om tijdens de piekperiode zoals lunchtijd pauzerende medewerkers te vervangen.

De medewerkers moeten zich ervan bewust worden dat het beter is om vaker kort te pauzeren dan één keer lang achter elkaar.

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier