Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch / Technisch

Mate van bronaanpak

Gedragsmatige aanpak

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

< 1 jaar

Beschrijving oplossing

Werkplekken en situaties waar met machines wordt gewerkt markeren met veiligheidspictogrammen.

 

Details

Oplossing voor

Gedrag en bewustwording om veilig met machines te werken.

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

Voor de groepsvoorlichting is tijd en ruimte nodig.

Deskundige moet de presentatie geven eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts die voor de medische onderbouwing kan zorgen en cijfers kan laten zien op groepsniveau op basis van het Preventief Medisch Onderzoek Gehoor.

Biedt medewerkers een preventief medisch onderzoek aan naar aanleiding van deze voorlichting.

Een groot aantal voorbeelden vindt u hier.


 

 

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Door middel van RI&E Machineveiligheid is in kaart gebracht op welke plekken medewerkers en derden in aanraking kunnen komen met risico’s met betrekking tot machines.

Voor elke situatie moet een aanvaardbaar veiligheid niveau worden vastgelegd.

Ga altijd eerst na of er ook andere mogelijkheden zijn om het risico te reduceren. Kan de bron worden weggenomen, kunnen er technische maatregelen worden genomen?

Organisatie

Indien bepaalde risico’s toch niet kunnen vermeden worden, moeten deze duidelijk aangegeven worden. Om u hierbij te helpen, zijn in deze Arbocatalogus een aantal pictogrammen en teksten opgenomen.

Techniek

Plakken, schroeven of ophangen.

Omgeving

Creëer een mogelijkheid op een direct zichtbare plaats aan de machine om de pictogrammen te bevestigen. Het pictogram moet waargenomen worden voordat het risico met betrekking tot machineveiligheid kan ontstaan.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Offerte

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Manutan 
www.manutan.nl

Stickerkoning BV
www.stickerkoning.nl

BRADY Belgium
www.bradyeurope.com