Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

Medewerkers leren elkaar te helpen en elkaar te coachen (‘peer coaching’). Daar zijn vele programma’s voor, onder andere: STOP, OOG, KTO, HBP, HEB, BSTI en SUSA.

SUSA is een programma waar veel successen mee behaald zijn en wordt hier als voorbeeld, uitgewerkt SUSA staat voor Safe and UnSafe Acts. SUSA is een hulpmiddel om elkaar aan te spreken op veilig en gezond gedrag. Dit programma werkt op basis van een lijst met (on)gewenst gedrag op basis waarvan medewerkers elkaar aanspreken. De resultaten worden gemeten waardoor doelstellingen en verbeteracties worden ingevoerd. Meten vind plaats door ingevulde formulieren te verzamelen. Het model van de tip en de pluim wordt toegepast: je spreekt je collega aan zowel als hij/zij iets doet wat goed als ook als iets gebeurd dat niet goed is.

 

Details

Oplossing voor

  • Knelpunten fysieke belasting
  • Knelpunten veiligheid

(Ergonomie) effecten

  • Fysieke overbelasting voorkomen
  • Veiligheid bevorderen

Specificaties oplossing

 

Randvoorwaarden

Organisatie

  • Dit vraagt een projectmatige breed gedragen aanpak en een behoorlijke inspanning
  • Deze toepassing wordt aangeraden als men op meerdere onderwerpen verbeteringen wil doorvoeren (o.a. ook veiligheid)
  • Een dergelijke aanpak past bij het doorvoeren van een cultuurverandering (is geen los inpasbare oplossing)
  • Aanwijzen interne projectleider is noodzakelijk

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Implementatie m.b.v. een externe consultant is nodig.