Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt verminderen

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

> 1 jaar

Beschrijving oplossing

Waarschuwen voor – en afschermen van hete delen  van apparatuur,  waardoor mensen niet in contact komen met de hete oppervlakken.

Door de installatie fysiek af te schermen is de kans op brandwonden sterk gereduceerd. Door het aanbrengen van deze waarschuwing,  wordt de functie van de afscherming benadrukt en is het dragen van hitte beschermende handschoenen bij werkzaamheden noodzakelijk.

 

Details

Oplossing voor

Machineveiligheid, verbrandingsgevaar

(Ergonomie) effecten

 

Specificaties oplossing

Theoretisch kan de machine beveiligd worden met een hitte gevoelige sensor die bij 40 C opengaat. In de praktijk zal de afkoeling te langzaam gaan of men moet geforceerd gaan koelen. In de praktijk zal de kaassector aangewezen zijn op afschermingen door hekken.

NEN-EN ISO 13857: 2008 veiligheid van machines – veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenstaande en onderstaande ledematen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Afscherming moet voldoende ver van de hete oppervlakken af te plaatsen zijn om contact te voorkomen.

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Op offerte basis, afhankelijk van machine

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Turck BV
www.turck.nl

Inrato International
www.inrato.nl

Pilz Nederland
www.pilz.com