Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Gedrag

Mate van bronaanpak

Training en procedures

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

>1 jaar

Beschrijving oplossing

De werkvoorschriften zijn duidelijke beschrijvingen, van de manier waarop en wanneer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

In een instructie staat een beschrijving van de manier waarop, wanneer en hoe machines moeten worden bediend.

Onderdelen van een instructie zijn:

  • wijze van bediening
  • wijze van starten en stoppen
  • wat te doen bij storingen en calamiteiten
  • toepassen noodstop
  • wijze van afsluiten energiebron
  • hoe te onderhouden.

Instructies moeten duidelijk beschreven zijn en voor iedereen toegankelijk zijn op de werkplek bijvoorbeeld in het helpmenu van het besturingssysteem. De instructie is onderdeel van de opleiding.

Bij het aanpassen van machines of opstellen van samengestelde lijnen, moeten door de leverancier verstrekte instructies, door het bedrijf worden aangepast.

Door op de verkeerde manier te handelen kunnen allerhande risico’s ontstaan van beknelling tot elektrocutie.

 

Details

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

Goed geformuleerde werkwijzen voor allerhande werkzaamheden bij voorkeur opgeslagen in een managementsysteem.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

De werkvoorschriften en instructies moeten duidelijk en beschikbaar zijn voor iedereen die er mee moet werken. De instructies moeten tevens begrijpelijk zijn (werken met foto’s en pictogrammen) en zo nodig in meerdere talen beschikbaar gesteld worden.

Training en voorlichting is nodig voor de medewerkers waarin de instructies worden overgedragen.

Er dient toezicht te zijn op naleving van de instructies.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Offerte

Fabrikant/ leverancier

Struktief B.V.
www.struktief.com

D&F
www.denf.nl

vhp ergonomie
www.vhp-ergonomie.nl