Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch / gedragsmatig

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

Powerpoint voorlichtingspresentatie die op zichzelf gebruikt kan worden, maar ook als introductie voor nieuwe medewerkers en ter voorbereiding op een PMO-gehoor (Preventief Medisch Onderzoek).

Werkmemers worden voorgelicht over de gezondheidsrisico’s van lawaai op hun werk en de wijze waarop zijn in hun werkgedrag en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

De volgende onderdelen behoren zich in een voorlichtingstraject te bevinden:

 • Waar en in welke mate komt riscovol lawaai voor
 • Hoe ontstaat lawaaischade aan het gehoor,
 • Welke maatregelen zijn geschikt,
 • Welke maatregelen neemt het bedrijf,
 • Welke maatregelen kan je als werknemers uitvoeren,
 • Hoe gebruik je je persoonlijke beschermingsmiddelen goed,
 • Waar kan de werknemer hulp krijgen bij problemen of gehoorklachten.

 

Details

Oplossing voor

Lawaaischade aan het gehoor op lange termijn en onveilig gedrag.

(Ergonomie) effecten

Door kennis over de risico’s van lawaai, zullen werknemers eerder geneigd zijn ook zelf maatregelen te treffen. Om hun gehoor te beschermen.

Specificaties oplossing

De voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

 • Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en eventuele demonstratie hoe gehoorbescherming moet worden gedragen,
 • Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een deskundige nieuw in diensttredende werknemers en geeft de voorlichting aan één of twee werknemers over de risico’s van lawaai op de werkplek en het belang van veilig dragen van gehoorbescherming.
 • Periodieke rondgang waarbij medewerkers die onveilig gedrag ten aanzien van lawaai vertonene direct worden aangesproken en voorgelicht worden over de risico’s van lawaai.
 • Combinaties van de mogelijkheden.

Kijk hier voor een powerpoint presentatie voorlichting lawaai op de werkplek.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Voor de groepsvoorlichting is tijd en ruimte nodig.
 • Deskundige moet de presentatie geven eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts die voor de medische onderbouwing kan zorgen en cijfers kan laten zien op groepsniveau op basis van het Preventief Medisch Onderzoek Gehoor.
 • Biedt medewerkers een preventief medisch onderzoek aan naar aanleiding van deze voorlichting.

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Externe trainer/werkplekconsulent kost tussen de € 400 en € 500 per dagdeel.

Bijkomende kosten

 • Extra toeloop openspreekuurconsulten.
 • Precentief Medisch Onderzoek gehoor.
 • Aanmeten otoplastieken

Fabrikant/ leverancier

Struktief
Postbus 951
3160 AD Rhoon
info@struktief.com

www.struktief.com