Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Voorlichting en informatie

Mate van bronaanpak

Geen

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Een voorlichting- en instructieprogramma voor (nieuwe) medewerkers over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

 

Details

Oplossing voor

Onveilige werksituaties

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

De voorlichting en training kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

  • Groepsvoorlichting: voor een grote groep medewerkers wordt door middel van een presentatie en eventuele demonstratie uitgelegd hoe met gevaarlijke stoffen moet worden gewerkt.
  • Individuele voorlichting: hierbij bezoekt een arbeidshygiënist of veiligheidskundige alle werknemers die werken met gevaarlijke stoffen en geeft de voorlichting aan één of twee werknemers waarbij vervolgens instructie op de werkplek plaatsvindt,
  • Periodieke rondgang met voorlichting en instructie ter plekke,
  • Combinaties van de mogelijkheden.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Tarief veiligheidskundige of arbeidshygiënist per dagdeel

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

BMD advies Zuid
www.bmdzuid.nl

Stuktief
www.struktief.com

gsta Nederland
www.gstanederland.nl

ace consultancy
www.aceconsultancy.nl